We seek to understand and document all radio transmissions, legal and otherwise, as part of the radio listening hobby. We do not encourage any radio operations contrary to regulations. Always consult with the appropriate authorities if you have questions concerning what is permissible in your locale.

Author Topic: 6.932+- cw -voice  (Read 2150 times)

Offline outhouse radio

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 411
    • View Profile
6.932+- cw -voice
« on: January 06, 2010, 2138 UTC »
cw ended at 21:35 voice still going   ---------TDUDW ADUAR ADRAU ATNRG RUUII URITN NTDWW NRDIWDUDDGVD NWRTRGDT WUTWWDTWUW WTRGURIGGAITNUU RUNGR AUUNR IWRWN WNGWSSIINTUGARA GTDRW RWARUTWGUGIGDDTDDGTTRNIADDGUTI ANINA NNAUR NNGNWRGUIG WWADRTDWGRIGUIWDRUUR NIDIR TUINW UTUUI IRIRI NNADT AUDWI ERWDAD GNGWT RIIUT IWIDA NWNSW IDIND WDWAU ITIIT AWRTI WWDIN DDRUDGNDT UWRADAWGDR WIUNW GANWGTTSUIIUUGI TWWARNNUTI ++ + GIGN GIGGN GIGDN GIGGN GIGGN === INAAA AIRAN UUARU ITUWN ATGAIIDGTIINRAT RAIGG RIUIW TUWIT IUTRI DGAGN DEUUN TDIWN ADRDR IDNTW ITWIW AIIRI RAWIA NDAAD GDRGG DTUTN WWUTG GDWNG DGGTA AAGTI DIRUD AWDUD UIIDG TUITT GRRRD RWTTD UGTDA URGUR GTRIR EINTD ARWATG AGDAD WWIUA ADNII GRDDN DNUAI ADGUD RTTUT ADRRA DWGDI RIGNN RTGID TNUAD UUUG IIWNAU IGDAN RNTDT WID U NWUR GWRWG DRWWIUDAWT RWAIA RNWUT TGTAGGAITATRNYDSWIWWRIFATTNDTTGUWDINNDD WWAIU DDAUU WUUD NRUDT RRGTR UINAU INUNW MGTRM UGRDI ETTAIEGGTGTIN IDIRG RTTRI TWNGNGDRIIAGNRU RURRW RRIUR TARRR TRGW WWGGU WRWIRAWGAGNTDRIDGGIT UNDIW NUNUG DURWG WRUUGNNDDRTDWUN IWANR AITND DNRWT DWUDRTNAGRIDA RIRUG IGWRR WUUTI UGNIT GUWIUDINIT DWIRR TGWAI IUWAI WGTRR WRIAI UDAWN UWURR ITWGG DUTRW WGAAUIURND DTUIG TTUWW IUIGW DUGTT NADNAIDWWTDIRIT UANNR TIUNA GRDDI GRNDG RWNTT DTNGRASAIUUDGNR GITITDWWNI WDTGI RUNGGTRWTIIRIIDTGDGW GRIWTIWDNR WAUTNTWUNWDNWI++ + E  SK   Copied with MULTIPSK